Nawigacja morska – czy potrzebne są kursy?

Nawigacja na morzu jest trudnym zadaniem. Poruszając się po mniejszych akwenach, nawigator może wyznaczać trasę według linii brzegowej, jednak w przypadku morskiej toni – jest to przez większość czasu po prostu niemożliwe. Z tego względu bardzo istotnym jest, by osoba odpowiedzialna za ustalanie kursu statku, posiadała odpowiednie kompetencje oraz wiedzę.

Dlaczego to takie ważne?

Zły kurs statku może doprowadzić nie tylko do zboczenia z właściwej trasy i zbędnie ją wydłużyć, ale również nieść za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje. Poprowadzenie statku na mieliznę lub w skały oznacza jego uszkodzenie i może być potencjalnym zagrożeniem dla znajdujących się na statku osób. Dlatego też ogromne znaczenie ma, by nawigator wiedział, jak wyznaczyć odpowiedni kurs.

Obecnie większą część tej pracy wykonują nowoczesne urządzenia. Nie można jednak zapominać, że wszelkie technologie – nawet te najwyższej jakości – mogą zawieść. To z kolei może oznaczać, że dojdzie do konieczności nawigowania statku bez ich użycia.

W takiej sytuacji szczególnie istotna jest wiedza oraz doświadczenie nawigatora. Tylko od tego, jak on pokieruje statkiem, zależy ostateczny sukces całej wyprawy. Jeśli bowiem popełni on błąd – może on nieść za sobą duże konsekwencje. Z tego względu duże znaczenie ma, by nawigator był odpowiednio przeszkolony. Kursy nawigacji morskiej to nie tylko wiedza, ale również większe poczucie pewności siebie osoby nawigującej – a co za tym idzie, niemalże stuprocentowa pewność, że nawet w trudnych warunkach – wyprawa się powiedzie.